PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO EDYCJA I

    20 kwietnia 2023 r. odbywała się I edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o ekologii i ochronie środowiska pod hasłem Ekologia lasu.

       Konkurs adresowany był do uczniów klas 5 – 8 szkół podstawowych województwa pomorskiego, umożliwił uczniom udział w pozytywnej rywalizacji, w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz kształtowaniu wrażliwości i szacunku do przyrody, promowaniu zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

      Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Wójta Gminy Linia. Organizowany był na 3 etapach:
  • etap szkolny – do 8 grudnia 2022r. – część pisemna, wzięło w nim udział 110 uczestników,
  • etap powiatowy – 16 marca 2023r. – część pisemna, wzięło w nim udział 41 uczestników,
  • etap wojewódzki – 20 kwietnia 2023r. – finał – część ustna, zakwalifikowało się 8 uczestników,                                                                                                      a wzięło udział 7 uczestników.

Uczestnicy odpowiadali na pytania przed komisją, w skład której wchodzili:

Pani Lilianna Koszutowska – rzecznik prasowy Nadleśnictwa Strzebielino
Pan Sławomir Krzymowski – Leśniczy Leśnictwa Kętrzyno
Pan Marcin Rompa – Leśniczy Leśnictwa Sierakowice
Pani Dorota Delura – nauczycielka biologii i chemii, pomysłodawczyni konkursu.
 
Po sześciu rundach udało się wyłonić laureata III miejsca, w dogrywce wzięły udział dwie uczestniczki, po trzech rundach komisja konkursowa wyłoniła laureatki I i II miejsca.

Laureaci:

I miejsce Helena Dalach ze  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni,
II miejsce Maja Teclaf ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach,
III miejsce Maciej Kędzierski ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim.

 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku dostrzegło potencjał naszego konkursu i został on wpisany do wykazu zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Laureat na szczeblu wojewódzkim I, II i III miejsca otrzymuje 2 punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz prawo do umieszczenia konkursu na świadectwie ukończenia szkoły.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku udzieliła nam wsparcia merytorycznego i dostarczyła również materiały do bibliografii konkursowej. Lasy Państwowe, Wójt Gminy Linia oraz firmy ElwozEco i Kruszywo wsparły finansowo organizację tego ekologicznego przedsięwzięcia, a firma Energa i ElwozEco podarowały również gadżety.

Pomorski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Bielang przekazała uczestnikom i ich opiekunom listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe. Pan Wizytator Robert Redlicki, który reprezentował podczas konkursu Panią Kurator, przekazał na ręce Pani Dyrektor i Wicedyrektor specjalne podziękowania skierowane do organizatorów I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o ekologii i ochronie środowiska pod hasłem Ekologia lasu.

Konkurs swoją obecnością uświetnili również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Bartłomiej Obajtek i Wójt Gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht oraz Dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Linia.


Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności