Obchody Dnia Ziemi

„Przywróć naszą Ziemię”
 
Światowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.  Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”.
Mimo sytuacji związanej z pandemią Covid-19, uczniowie z klas 0-III, aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Przeróżne działania związane z ekologią rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. Grupy zerowerealizowały tematykę dotyczącą Dnia Ziemi. Natomiast dzieci z klas 1-3 podczas zajęć zdalnych przeprowadzonych przez wychowawców zapoznały się z tematem ekologii i sposobami dbania o naszą Ziemię.  Po przeprowadzonych zajęciach dzieci wykonały piękne prace plastyczno-techniczne.W Dniu Ziemi dominującym kolorem ubioru uczniów był kolor zielony.Uczniowie podjęli również akcję posprzątania terenu wokół swojego domu lub pobliskiego lasu, włączając w ten sposób rodziców i rodzeństwo. Wielkim zainteresowaniem cieszył się również konkurs plastyczny pt.„Szanuj przyrodę’’.

Wyniki szkolnego konkursu ekologicznego dla klas 1-3.

Klasa I
I miejsce ­- Gruba Maja-1a
II miejsce - Okrój Laura-1a / Patelczyk Agata-1a
III miejsce-Stankowski Filip-1a
Wyróżnienie: Lejk Ksawery-1a, Walkusz Mikolaj-1a,
Wojciechowski Dawid-1b, Wroński Mikołaj-1b

Klasa II
I miejsce ­- Formela Eryk- 2a
II miejsce - Noculak Weronika-2a /Sikora Ksawery-2a
III miejsce - Jeliński Ksawier-2a
Wyróżnienie: Płotka Fabian-2b

Klasa III
 I miejsce ­- Lesner Mikołaj-3a
II miejsce - Kierznikowicz Zuzanna-3a
III miejsce - Kluska Martyna-3a

Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności