Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LINI
„Wdzięczni za dar najpiękniejszy, za wiedzę”
 
24 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w małej sali gimnastycznej ZS-P w Lini odbyła się UROCZYSTOŚĆ UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ przez uczniów klas ósmych. Oprócz Absolwentów w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Linia - Pani Bogusława Engelbrecht, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Linia – Pan Mirosław Ellwart, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini - Pani Kamila Soroko,  Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców - Pani Beata Noculak oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. L. Teligi w Lini – Pani Sylwia Miszk, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, a także Siódmoklasiści.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. L. Teligi w Lini i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste ślubowanie na zakończenie szkoły podstawowej, a po nim przekazali sztandar swoim młodszym koleżankom i kolegom.
Podczas trwającej uroczystości jako pierwsza głos zabrała pani wicedyrektor, Sylwia Miszk, która, zwracając się do absolwentów, nawiązała do życia i twórczości poety - Adama Asnyka. Po przemówieniu pani wicedyrektor nastąpił najważniejszy moment dla ósmoklasistów – rozdanie świadectw. Uczniowie, którym udało się uzyskać średnią ocen 4,75 lub wyżej i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz 100% frekwencję otrzymali nagrody książkowe, a ich rodzice Listy gratulacyjne. Pani wicedyrektor nagrodziła książkami i dyplomami uczniów, którzy w br. Szkolnym wygrywali różnego rodzaju  konkursy i zawody sportowe. Ponadto pani wicedyrektor wręczyła stypendia naukowe i statuetkę Absolwenta Szkoły Podstawowej w Lini, którą otrzymał uczeń klasy 8a – Remigiusz Labuda.
Do absolwentów słowa uznania, gratulacje, dobre rady  na przyszłość skierowali Włodarze Gminy Linia, Dyrektor GDK oraz Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców. Przemowom towarzyszyły nagrody książkowe dla tych ósmoklasistów, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w takich dziedzinach jak: nauka, sport, kultura, zaangażowanie społeczne. Ponadto Pani Kamila Soroko podziękowała członkom Gminnej Orkiestry Dętej  oraz wręczyła nagrody, medale i dyplomy za 100% frekwencję w kampanii Rowerowy Maj. Wszyscy ósmoklasiści otrzymali upominki od Szkolnej Rady Rodziców (grawerowany imieniem pendrive), które wręczyła pani Beata Noculak.
Wreszcie głos zabrali absolwenci, którzy podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i  zaproszonym gościom za trud i serce, życzliwość i wiedzę oraz wsparcie i wszelkie dobro. Do wzruszających słów ósmoklasiści dołączyli także piękne kwiaty. Specjalne podziękowania za edukację, wychowanie, poczucie bezpieczeństwa, opiekę i pomoc oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i do pracy  ósmoklasiści przekazali nieobecnej, a najważniejszej osobie w szkole – Pani Dyrektor Barbarze Klebba.
Ostatnim punktem uroczystości był występ „na wesoło” przygotowany przez uczniów klas siódmych. Siódmoklasiści pożegnali starsze koleżanki i starszych kolegów, życząc im pomyślności i sukcesów w kolejnych etapach edukacji.
Po części oficjalnej absolwenci, w imieniu swoich rodziców, zaprosili wszystkich zebranych na „słodki poczęstunek” do hali sportowej, ich ulubionej sali lekcyjnej.
 
Drodzy Absolwenci!
 
Czas spędzony z Wami „To były piękne dni…”, a teraz „Szczęśliwej drogi już czas”.  Niech Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą Wam kolejne sukcesy w nowej rzeczywistości szkolnej oraz w dalszym życiu.
 
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Lini
 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności