Wyróżnienia dla naszych nauczycieli

W tym roku szkolnym kolejni nauczyciele  naszej szkoły na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej zostali przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem Pomorskiego Kuratora Oświaty uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie nadawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Cieszymy się tym bardziej, bo praca naszych nauczycieli jest doceniana nie tylko przez uczniów, rodziców i władze gminy, ale również przez niezależne komisje w Gdańsku i Warszawie zajmujące się rozpatrywaniem  wniosków o nadanie właśnie tych odznaczeń resortowych.
W sumie w naszej szkole mamy już 9 nauczycieli odznaczonych medalem, w tym roku z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 12.10.2022r. to wyróżnienie odebrały Panie Teresa Hirsz i Sylwia Miszk. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym nauczycielom – jesteśmy z nich bardzo dumni! 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności