Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

GMINNE ELIMINACJE
 OGÓLNOPOLSKIEGO  TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
 
08 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Lini odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor SP Barbara Klebba. W turnieju wzięły  udział drużyny reprezentujące szkoły z terenu gminy Linia: Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi z Lini, Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Bazylego Olęckiego z Niepoczołowic, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych z Pobłocia i Szkoła Podstawowa z Kętrzyna.
Turniej rozegrany został w 2 grupach wiekowych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.                                               
Uczestnicy turnieju rozwiązali test wiedzy ogólnej z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz test przejazdu na skrzyżowaniach. Musieli również wykazać się umiejętnością przejazdu na torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, a także odegrać scenkę z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wyniki rywalizacji:
  • Grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo) w wyniku klasyfikacji drużynowej:
I miejsce  –  SP Linia
II miejsce – SP Pobłocie
III miejsce
SP Kętrzyno
IV miejsce –  SPNiepoczołowice
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w grupie I przedstawiają się następująco:
I miejsce Nikola Walkusz
–  SP Linia
II miejsce Zofia Tłuścik– SP Linia
III miejsce Szymon Tabaka– SP  Linia
  • Grupa II  –  pozostali uczniowie w wyniku klasyfikacji drużynowej:
I miejsce –  SP Linia
II miejsce –  SP Pobłocie
III miejsce –  SP Niepoczołowice
IV miejsce–  SP Kętrzyno
W grupie II w klasyfikacji indywidualnej uczniowie uplasowali się następująco:
I miejsce Dominika Malinowska
–  SP Linia
 II miejsce Remigiusz Labuda–   SP Linia
III miejsce Kornel Pobłocki–  SP Kętrzyno
Uczniowie ze szkoły w Lini awansowali do eliminacji  powiatowych w obu kategoriach, które odbędą się 25 kwietnia w Rumi.
Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwała mł. asp. Ewa Dobrzyńska, sprawująca funkcję sędziego głównego turnieju oraz i sierż. sztab. Jarosław Flisikowski. Imprezę przygotowali: pani Ewelina Labuda, pan Zdzisław Konkel, pani Hanna Kożyczkowska i pan Marcin Latarski. Zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej opracowała pani Hanna Kożyczkowska, a konkurencję tę oceniała  szkolna pielęgniarka pani Halina Pranga i strażak OSP w Lini pan Radosław Ruszkowski. Nad wprowadzeniem danych do programu obliczeniowego czuwała pani Kamila Soroko – dyrektor Gminnego Domu Kultury.
Urząd Gminy w Lini ufundował ciekawe nagrody: talony w kwocie 200 zł, 150 zł, 100 zł  za miejsca indywidualne oraz nagrody rzeczowe za klasyfikację drużynową. Gminny Dom Kultury również przygotował dl a uczestników turnieju nagrody: słodki upominek i nagrody rzeczowe.
              W trakcie turnieju  dla wszystkich zawodników, opiekunów i jury był poczęstunek, który również ufundował UG Linia.  

Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności