Szkoła w Lini pamięta

            W dniach 25-29 października br. społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lini wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła pamięta.
Naszym celem było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach wolności, szczególnie związanych z historią Lini i Pomorza.
W ramach akcji Szkoła pamięta przeprowadzono następujące działania:
- kl. I – III - zbiórka zniczy –Znicz dla mojego bohatera;
- kl. IV – wykonanie prac plastycznych nt. współczesnych obyczajów związanych z wspomnieniem zmarłych;
- kl. V – VI -  pogadanki i filmy na temat ważnych wydarzeń - zgłębienie historii obozu koncentracyjnego Stutthof, Marszu Ofiar Stutthofu, cmentarza w Nawczu, miejsc upamiętniających martyrologię Kaszubów;
- kl. VII - posprzątanie bezimiennych i opuszczonych mogił
- kl. VIII - zapalenie zniczy pod obeliskiem upamiętniającym bohaterów walczących o pokój oraz na grobach: więźniów obozu Stutthof i Dachau, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, bezimiennych, a także wykonanie gazetek ściennych, na których znalazły się prace plastyczne uczniów kl. IV).
Kulminacja powyższych aktywności przypadła na 29 października br. – ostatni piątek przed 1 listopada. W tym dniu Pani dyrektor Barbara Klebba przekazała uczniom klas VIII kwiat, który ósmoklasiści złożyli na grobie więźniów obozu Stutthof i Dachau. Najstarsi uczniowie naszej szkoły zapalili  też znicze w miejscach związanych z wydarzeniami z historii lokalnej, a także na grobach osób zasłużonych dla naszej społeczności.
Inicjatywy podjęte przez uczniów i nauczycieli miały na celu upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń historycznych. W ciągu minionego tygodnia wspominaliśmy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
Zachęcamy  do obejrzenia zdjęć obrazujących nasze działania.
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności