Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
Fundacja „Dbam o mój zasięg” (https://dbamomojzasieg.pl/prowadzi program „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Nasza szkoła przystąpiła do tego programu.
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 
 
Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
– certyfikat dla szkoły.
 
Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021,
tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.)
oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych). 
 
Jesteśmy w stałym mailowym kontakcie z fundacją, bierzemy udział w webinariach dla koordynatorów. Informacje, propozycje różnych działań będziemy przekazywać Państwu na bieżąco. Udział w projekcie jest dobrowolny i możemy wybierać działania, które będziemy realizować w naszej szkole. Jesienią ma ruszyć projekt pt. ”Tydzień dbania o relacje”.
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności