Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

UWAGA!
 
Zakończyliśmy proces rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 3-4 latków oraz oddziałów przedszkolnych „0” i klas 1.
Listy przyjętych dzieci umieszczone zostaną 24.03.2020r. (wtorek) na drzwiach wejściowych do szkoły. Ostatnim krokiem formalnym jest złożenie OŚWIADCZENIA WOLI do 31.03.2020r., które znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rodzice - Rekrutacja.
 
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemicznym i mając na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronowirusem, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini ogranicza funkcjonowanie sekretariatu dla interesantów.
 
W związku z tym prosimy skan OŚWIADCZENIA przesyłać e-mailem pod adres sekretariat@splinia.pl (oryginały dostarczyć po zakończeniu zawieszenie zajęć w szkole) lub jeśli ktoś nie ma takich możliwości, może oświadczenie złożyć w szkole od pn. do pt. w godz. 9.00 do 12.00 – przy wejściu przygotowane będą specjalne opisane skrzynki, do których należy wrzucić oświadczenie.
 
OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ:
WSZYSCY RODZICE DZIECI PRZYJETYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 3 i 4 LATKÓW
- RODZICE DZIECI SPOZA OBWODU PRZYJETYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH „0” ORAZ KL. 1Zarządzenie Wójta Gminy Linia w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego (należy obowiązkowo składać do 20.03.2020 r.)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 
Załącznik nr 4 –  Oświadczenie o miejscu zamieszkania  
 
Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do szkoły obwodowej (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły – należy obowiązkowo składać do 30.03.2020 r.)
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej (dla kandydatów spoza obwodu szkoły – można składać od 09.03.2020 r. do 14.08.2020 r.)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Załącznik nr 5 – Oświadczenie
Załącznik nr 6 – Oświadczenie woli podjęcia nauki w klasie pierwszej (należy obowiązkowo składać po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów spoza obwodu – nie później niż do 21.08.2020 r.)
 
Uwaga !!! 
Zmiana terminu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego!!!
Dzieci, które obecnie uczęszczają do Punktu Przedszkolnego w ramach projektu unijnego pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej” nie podlegają rekrutacji i przechodzą do grup starszych automatycznie.

 
Dokumenty dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym 3 i 4 – tków (rekrutacja uzupełniająca)

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Linia z dnia 3 marca 2020 r.  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Linia.

Uchwała nr 146/XIV/VIII/2020 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini w Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Lini oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini.

Uchwala nr 147/XIII/VIII/2020 Rady Gminy Linia dnia 30 stycznia  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Lini oraz publicznych oddziałów przedszkolnych, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała nr 148/XIV/VIII/2020 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zwolnień od tej opłaty.  

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Lini dla dzieci 3 i 4 - letnich na rok szkolny 2020/2021    
Załącznik nr 1 – Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym  (należy obowiązkowo składać od 9.03.2020 r. do 20.03.2020 r.)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym (należy obowiązkowo składać po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów– nie później niż do 27.03.2020 r.)
 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności