NOC BIBLIOTEK w szkole w Lini

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-lini/#relacja 
 
NOC BIBLIOTEK w szkole w Lini

pod hasłem Czytanie wzmacnia – Jestem EKO z Norwidem 
7 października 2021r. biblioteka szkolna zorganizowała po raz trzeci Noc Bibliotek. Jest to wydarzenie ogólnopolskie, my jednak tworzymy zawsze oryginalny program, głęboko zakorzeniony w misji naszej szkoły. Tym razem nawiązaliśmy do programu profilaktyczno-wychowawczego Moja mała EKOOJCZYZNA oraz oparliśmy go na życiu i twórczości Norwida, gdyż w uznaniu zasług dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.
  • · Program akcji bibliotecznej był bardzo bogaty i obfitował w różnego rodzaju - zadania. Zabawy przebiegały pod hasłem Czytanie wzmacnia – Jestem EKO z Norwidem. Uczniowie podzieleni zostali na grupy wiekowe, każda z nich realizowała zaplanowane działania.
  • ·Oglądanie prezentacji stworzonych w Genially nt. Norwida oraz ci·ekawostek z jego życia powiązanych z ekologią.
  • · Wykonywanie zadań na dobry początek: rozsypanka wyrazowa związana z Norwidem oraz układanie puzzli i odgadywanie ich związku z poetą.
  • · Praca metodą projektu w grupach:
  • · Podsumowanie projektu – podział na 6 grup składających się z uczestników z każdej kategorii wiekowej – rozwiązywanie Eko Quizu o Norwidzie stworzonego w Genially.
  • · Wspólne tworzenie gazetki z wytworów pracy grup – dzielenie się spostrzeżeniami i wrażeniami dotyczącymi spotkania – wspólne podsumowanie akcji.
  • · Rozdanie uczestnikom Dyplomów uznania.
Realizacja powyższych działań i praca metodą projektu miała na celu wzbogacenie wewnętrznego świata ucznia, budowanie systemu wartości i wskazywanie życiowych priorytetów w oparciu o wartości skupione wokół tematu ekologiczno – literacko – czytelniczego.
  
                                                                                                                  Aleksandra Stark
                                                                                                                  Alicja Nowak  
                                                                                                                  Sylwia Miszk 
                                                                                                                  Dorota Delura 
                                                                                                                  Joanna Jelińska 


 
 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności