Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Logo
 
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 złożyła wniosek i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15000 złotych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ma na celu przeciwdziałanie zjawisku spadania poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Realizacja programu oparta jest na współdziałaniu dwóch Ministerstw: Kultury i Edukacji. Priorytetami programu są m. in. zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz inwestycje w infrastrukturę bibliotek.
Zbiory naszej biblioteki powiększą się o nowości czytelnicze i wyposażenie zakupione z dotacji. Jednocześnie w szkole oraz bibliotece kontynuowane będą działania propagujące czytelnictwo.
 
INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU CZYTELNICTWA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
 
Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw
i własnych możliwości  przy pomocy cudzych słów.

                                                    Jarosław Iwaszkiewicz
 
CZYTANIE...
*Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.
*Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Kłopoty dzieci z nauką wynikają z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zadaniem zarówno domu jak i szkoły, jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka - emocjonalne i intelektualne.
*Mem Fox, australijska specjalistka od czytania dzieciom, porównuje naukę czytania do stawiania domu: fundamentem jest bogaty język, który umożliwia rozumienie. Ściany wymagają wiedzy ogólnej i kontekstowej, zdobywanej dzięki książkom, rozmowom, wycieczkom, doświadczeniom, udziałowi w wykładach, wystawach czy wydarzeniach kulturalnych itd., co także służy zrozumieniu. Litery i zasady pisowni stanowią ostatni etap nauki czytania, są „dachówkami” wieńczącymi dzieło, dają samodzielność w korzystaniu z książek.
 
Rola rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych u dzieci
*Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji w rozwój własnych dzieci.  Jednak, aby dziecko wyrobiło w sobie ten nawyk, rodzice muszą w nim rozbudzić potrzebę kontaktu z książką już od najmłodszych lat.
*Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady selekcji odbioru programów telewizyjnych oraz ustalenie zasad korzystania z internetu.
*Każde dziecko, bez względu na wiek, powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego dziecka powinien być dorosły, który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem.
Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.
 
Zalety czytania dzieciom  w wieku 0-3 lata
 • - buduje więź emocjonalną,
 • - daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa,
 • - usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
 • - uczy myślenia przyczynowo - skutkowego,
 • - uczy kojarzenia faktów i wyciągania wniosków,
 • - wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka,
 • - uspokaja,
 • - wzmacnia poczucie przynależności do rodziny,
 • - dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie, np. o ludziach i - przedmiotach,
 • - przekazuje wzorce osobowe,
 • - uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych.
 
Zalety czytania dzieciom w wieku 3-6 lat
 • - pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje, pokazuje, jak sobie z nimi radzić,
 • rozwija kompetencje poznawcze,
 • - usprawnia myślenie, pamięć i mowę,
 • - uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń,
 • - pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki,
 • - daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych dotąd sytuacjach,
 • - rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki samodzielnego czytania,
 • - daje dziecku wiedzę o sobie i otaczającym go świecie,
 • - jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji,
 • - rozwija kreatywność i wyobraźnię,
 • - jest świetnym pretekstem do rozmowy i wyprawy w miejsca związane z jej tematem.
 
Zalety czytania dzieciom w wieku 6-10 lat
 • - wzbogaca słownictwo,
 • - pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła,
 • - pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość,
 • - ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
 • - rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
 • - umacnia więź z rodzicami i dziadkami,
 • - rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
 • - daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami,
 • - pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
 • - kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości,
 • - uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia,
 • - pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka.
 
Zalety czytania książek przez młodzież KSIĄŻKA:
 • - pomaga rozwijać język i słownictwo,
 • - stawia pytania do przemyśleń,
 • - uczy zachowań etycznych,
 • - pomaga zrozumieć siebie,
 • - dostarcza rozrywki i emocji,
 • - rozwija uczucia i zdolność do empatii,
 • - dostarcza wiedzy,
 • - tłumaczy rzeczywistość,
 • - pobudza fantazję,
 • - jest towarzyszem w samotności,
 • - rozwija myślenie.
 
Strony internetowe, które warto odwiedzić:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.ryms.pl/
https://czasdzieci.pl/warszawa/
http://lubimyczytac.pl/
https://www.biblionetka.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://nakanapie.pl/
http://wielki-czlowiek.pl/
https://instytutksiazki.pl/
https://czytamsobie.pl/
 
Książka i możność czytania to jeden
 z największych cudów ludzkiej cywilizacji

 
                                                                   Maria Dąbrowska
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności