Listopadowe Dni Profilaktyki

W naszej szkole odbyły się „ Listopadowe Dni Profilaktyki”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w szeregu działań skoncentrowanych na wzmacnianiu czynników chroniących przed szeroką gamą zagrożeń.
Najmłodsi uczniowie (z klas I-III) w czasie zajęć szkolnych realizowali program „Przyjaciele Zippiego” promujący zdrowie i dobre samopoczucie. Dzieci doskonaliły umiejętności społeczne i emocjonalne, a także rozwijały umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i trudnościami.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela P. Doroty Białk przygotowali prace plastyczne na konkurs pt. „W idealnym świecie używek nie znajdziecie” ogłoszony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lini.
W klasach 4-8 przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne „Energia bez energetyka -dlaczego dzieci i nastolatki nie powinny pić napojów energetyzujących?” prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego.
Dnia 09.11.2021 gościł w naszej szkole Policjant asp. Jarosław Flisikowski, który przeprowadził pogadanki w klasach 5-8 nt. odpowiedzialności karnej nieletnich.
Na korytarzach naszej szkoły podziwiać można było zeszłoroczne konkursowe prace plastyczne związane z tematyką profilaktyki uzależnień.
Dnia 15.11.2021 w naszej szkole realizowany był Program Profilaktyki Zintegrowanej CUDER finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lini.
Celem programu było wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. Uczniowie brali udział w grze profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.
Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie poczucia radości.
Program obejmował zajęcia z uczniami, szkolenie rady pedagogicznej oraz spotkani z rodzicami.
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację „Listopadowych Dni Profilaktyki” w naszej szkole. Mamy nadzieję, że zrealizowane działania przyczynią się do zwiększenia świadomości i wiedzy wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.
 
pedagog szkolny Joanna Korzistka
psycholog szkolny Anetta Tessmer
 
 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności