FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini zawiadamia (na podstawie rozporządzenia MEiN z dn. 29.04.2021r.), iż:
 
 • od 17.05.2021r.:
 • - przedszkole i oddziały przedszkolnebędą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 • - klasy 1-3 będą nadal realizowały nauczanie stacjonarne,
 • - klasy 4-8 będą realizowały  nauczanie w trybie hybrydowym tj.
  • w tygodniu 17-21.05.2021r. nauczanie zdalne realizowane będzie w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, nauczanie stacjonarne realizowane będzie w klasach: 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
  • w tygodniu 24-28.05.2021r. nauczanie zdalne realizowane będzie w klasach: 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, nauczanie stacjonarne realizowane będzie w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a
 • - w dniach 25-27.05.2021r. w szkole odbywać się będą dla uczniów kl. 8 egzaminy ósmoklasisty, dla oddziałów przedszkolnych 0a i 0b oraz dla uczniów kl. 1-7 są to dni wolne od zajęć lekcyjnych.
 •  
 • od 31.05.2021r. planuje się:
 • - powrót wszystkich uczniów do szkoły i realizację nauczania w trybie stacjonarnym.
Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegałyreżimowi sanitarnemu.
O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.
 
 


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 28.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż planuje się 

od 04.05.2021r.:
 • przedszkole i oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 • klasy 1-3 będą realizowały nauczanie stacjonarne,
 • konsultacje klas 8 i zajęcia sportowe w klasie sportowej będą realizowane tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym,
 • uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS,

od 17.05.2021r. planuje się:
 • przedszkole i oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 • klasy 1-3 będą nadal realizowały nauczanie stacjonarne,
 • klasy 4-8 będą realizowały  nauczanie w trybie hybrydowym tj. część uczniów będzie nadal uczyć się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS, a część wróci do szkoły i będzie uczyć się stacjonarnie (szczegółowe informacje przekażą wychowawcy po opublikowaniu stosownego rozporządzenia),
 • zawiesza się konsultacje klas 8
 • zajęcia sportowe w klasie sportowej będą realizowane w trybie stacjonarnym,

  od 31.05.2021r. planuje się:
 • powrót wszystkich uczniów do szkoły i realizacje nauczania w trybie stacjonarnym.

Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu.
O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.
 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 21.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż od 26.04.2021r.
 • - przedszkole i oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 • - od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. klasy 3 będą realizowały w ramach nauczania hybrydowego nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams,
 • - od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. klasy 2 będą realizowały w ramach nauczania hybrydowego nauczanie stacjonarne według dotychczasowego planu,
 • - od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.  klasy 1 będę realizowały nauczanie w trybie stacjonarnym według dotychczasowego planu,
 • - konsultacje klas 8 i zajęcia sportowe w klasie sportowej będą realizowane tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • - uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS,
Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu.
O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.
 


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 14.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż od 19.04.2021r. do 25.04.2021r.:
- przedszkole i oddziały przedszkolne zostaną otwarte i będą funkcjonować w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego,
- uczniowie klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS,
- dla uczniów klas 8 przywrócone zostaną konsultacje przedmiotowe,
- informacje na temat możliwości organizacji zajęć sportowych w klasie sportowej w trybie stacjonarnym zostaną przekazane uczniom przez wychowawców po opublikowaniu stosownego rozporządzenia.
O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły .
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności